تماس با ما

دفتر مرکزی مدیران خودرو
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنب کلانتری 140 باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک 27/1 . کدپستی: 1476612345
تلفن: 47651-021
داخلی واحد فروش: 2000 داخلی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: 47651-021 عدد 651 فاکس واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات:47651-021 داخلی 2009 آدرس پست الکترنیکی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات: CRM@MVMCO.IR
(فروش مستقیم 1)
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی شمال به جنوب -خروجی بزرگراه شهید همت غرب - جنب کلانتری 140 باغ فیض - آخرین ساختمان- پلاک 27/1 . کدپستی: 1476612345
داخلی واحد فروش مستقیم: 1001 , 1002 , 1003
(خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی) کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46 تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی: 021-44197989-99 تلفن امداد: 021-6423
(فروش مستقیم 2) تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46 کدپستی: 1386134451 تلفن : 90-44197989-021 فکس: 90-44197989-021 داخلی: 1395 الی 1396
امداد خودرو
شماره تماس امداد خودرو (جهت حمل) :64026-021 ، 6423-021
شماره تماس امدادگر سیار تعمیرگاه مرکزی:
09128507450-09128509450
دفتر مرکزی تهران