برگزاري تست ويژه خودروي چري آريزو5 در پيست آزادي

شرکت مديران خودرو در نظر دارد تا در 3 جمعه پياپي براي مشتريان و افراد علاقمند به محصول جديد و زيباي خود ، تست درايو ويژه در پيست اتومبيلراني آزادي برگزار نمايد.

شرکت مديران خودرو در نظر دارد تا در 3 جمعه پياپي براي مشتريان و افراد علاقمند به محصول جديد و زيباي خود ، تست درايو ويژه در پيست اتومبيلراني آزادي برگزار نمايد.

شايان ذکر است که مشترياني که مشتاق خريد و يا کسب اطلاعات از محصولات چري هستند نيز ميتوانند حتي روزهاي جمعه با بازديد از نمايندگي هاي مجاز اين برند امکان تست خودروهاي فوق را داشته باشند.

از روز جمعه تاريخ 2 مهرماه در 3 جمعه  متوالي تست اين خودروها با حضور علاقمندان بهصورت ويژه در پيست آزادي تهران برگزار خواهد شد و به زودي برنامه تست خودروها در پيست ويژه ساير شهرها نيز اعلام مي گردد.

براي کسب اطلاعات بيشتر مي توان  به سايتwww.cheryco.ir  مراجعه نمود.