فروش سازمانی و کارکرده

 

سازمان های طرف قرارداد فروش سازمانی شرکت صنایع خودروسازی مدیران:

1 -اتحادیه تعاونی های مصرف فرهنگیان ایران

2 -شرکت فرودگاههای کشور

3 -شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاهیان علم و صنعت

4-  صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی

5 -سازمان امور مالیاتی کشور

6 -سپاه حضرت محمد رسول الله (ص)

7 -دانشگاه علامه طباطبائی

برای کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگی های مجاز شرکت مدیران خودرو در سراسر کشور مراجعه

فرمائید.